Zajęcia dodatkowe w SP w Niemczy -rok szkolny 2018/19

    ZAJĘCIA DODATKOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. B. CHROBREGO W NIEMCZY

ROK SZKOLNY 2018 / 2019

 

dzień

                 Nazwa zajęć

    godziny

        prowadzący

poniedziałek

KONSULTACJE Z HISTORII

KONSULTACJE Z FIZYKI

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE KL.3

13.30- 15.05

14.15-15.05

12.20-13.05

EWA NOWAK

JAN PROKOP

ALICJA ŁYSIAK

wtorek

KONSULTACJE MATEMATYKA I GEOGRAFIA

KONSULTACJE JĘZYK POLSKI

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE KL.2

13.30-14.15

 

13.30-14.15

 

11.35-12.20

IRENA PRZYBYŁKO

 

WIOLETTA KRACZKOWSKA

JOANNA KONOPKA

środa

KONSULTACJE Z BIOLOGII

KONSULTACJE MATEMATYKA

KONSULTACJE Z CHEMII

14.20-15.05

14.20-15.05

14.15-15.00

MAŁGORZATA KUŻNIAR

STANISŁAWA BEJCAR

GRAŻYNA GĄSIOROWSKA

czwartek

KONSULTACJE Z MATEMATYKI

KONSULTACJE  JĘZYK POLSKI

14.20-15.05

14.20-15.05

ANNA RUTKOWSKA

KATARZYNA BEDNARZ - BUSZTA

piątek

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE KL.3

11.35-12.20

ALICJA ŁYSIAK

 

 

ZAJĘCIA ZWIĄZANE Z ZAINTERESOWANIAMI UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. B. CHROBREGO W NIEMCZY 2018 / 2019

 

dzień

                 Nazwa zajęć

   godziny

     prowadzący

poniedziałek

ZAJĘCIA TANECZNE (grupa młodsza )

SKS

14.20-15.05

14.15- 15.00

JOANNA BAGIŃSKA

GRAŻYNA GĄSIOROWSKA

wtorek

KOŁO TEATRALNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KOŁO MATEMATYCZNE

SKS ( grupa młodsza )

14.20-15.40

 

14.20-15.05

14.20-15.40

IWONA DOBOSZ -

CZYSZCZOŃ

IRENA PRZYBYŁKO

JOANNA BAGIŃSKA

środa

KOŁO PRZYRODNICZE

WARSZTATY PLASTYCZNE

ZABAWY DRAMOWE

ZABAWY SŁOWEM ,GESTEM I RYSUNKIEM

TAŃCE – GR. MŁODSZA

13.30- 14.15

15.00 – 16.30

11.55 – 12.40

 

11.30-12.15

14.15-15.00

MAŁGORZATA KUŻNIAR

EWA NOWAK

JOANNA ROMANTOWSKA

 

JÓZEFA KWIATKOWSKA

JOANNA BAGIŃSKA

czwartek

ZABAWY PLASTYCZNE

ZABAWY DRAMOWE

KOŁO MATEMATYCZNE

11.50-12.35

11.50-12.23

11.35-12.20

ALICJA WSZOŁEK

JOANNA ROMANTOWSKA

ALICJA ŁYSIAK

piatek

SKS ( PROJEKT )

SKS (grupa starsza )

TAŃCE ( grupa starsza )

13.20- 14.20

07.00-07.45

18.00-19.30

GRAŻYNA GĄSIOROWSKA

JOANNA BAGIŃSKA

JOANNA BAGIŃSKA