Aktywnie spędzona sobota

 

Klasa III Gimnazjum z pomocą wychowawcy zorganizowała dla uczniów  wyjazd na lodowisko, który odbył sie w sobotę 17 lutego.

Zarówno dla uczniów, jak i opiekunów wycieczki była to mile i aktywnie spędzona sobota.

Czytaj więcej...

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy

Zgodnie z art. 133 Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Obwód Szkoły Podstawowej w Niemczy obejmuje teren całej gminy.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – szczegóły w załączeniu.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego poniżej.

Czytaj więcej...

Na lodowisku

12  lutego uczniowie ze świetlicy szkolnej, Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Klubu Wolontariatu pojechali  na lodowisko do Świdnicy.

 

Czytaj więcej...

Nasza szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt


Szkoła Podstawowa przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Niemcza pozyskała środki finansowe na nowy sprzęt, który na co dzień będzie służył uczniom i nauczycielom. Wzbogaciliśmy się m.in. o: monitor interaktywny, tablice multimedialne, komputery, laptopy, w pełni wyposażoną pracownię fizyczną, sprzęt nagłaśniający, miniwieże, meble. W czasie ferii zimowych rodzice niektórych klas pomalowali sale lekcyjne.

Czytaj więcej...

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Czytaj więcej...