Podziękowanie

Serdecznie chciałabym podziękować Wszystkim Rodzicom za pracę na rzecz szkoły,  szczególnie Rodzicom kl. III a SP,

VII a SP, IV a SP za odnowienie sal lekcyjnych.

 

Dziękuję i liczę na dalszą współpracę.

 

Dyrektor Szkoły

A. Kuźmińska