Udział Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy w VII Przeglądzie Twórczości w Języku Niemieckim we Wrocławiu

Dnia 10.04.2018r.  w Zespole Szkół nr 14 we Wrocławiu  odbył się międzyszkolny Przegląd Twórczości w Języku Niemieckim, pod patronatem  Konsula Generalnego Republiki Federalnej  Niemiec i Towarzystwa  Społeczno- Kulturalnego we Wrocławiu.  26 szkół i zespołów szkolno- przedszkolnych  z Wrocławia   i okolic zaprezentowało wiersze, piosenki, etiudy i przedstawienia teatralne.

Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego  w Niemczy reprezentowało Koło Teatralne Języka Niemieckiego w składzie :  Sandra Durzyńska, Julia Mieczkowska, Natalia Nowak, Nikola Ochał,  Emilia Strzelińska, Oliwia Szewczyk, pod opieką p. Iwony Dobosz- Czyszczoń.