Szkolenie Pocztu Sztandarowego w Henrykowie

26 kwietnia uczniowie należący do Pocztu Sztandarowego wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące  w Henrykowie. Patronem tego wydarzenia było Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.

Uczestnicy pod okiem wykładowców i podchorążych ćwiczyli zachowanie pocztów podczas uroczystości państwowych i kościelnych. Przed rozpoczęciem szkolenia uczniowie mieli możliwość zwiedzenia obiektu z przewodnikiem oraz obejrzeli pokaz z udzielania pierwszej pomocy.

Opiekunami Pocztu Sztandarowego są p. K. Bednarz i p. A. Wszołek.