Podziękowania

Szkolny Klub Wolontariatu i Samorząd Uczniowski otrzymał podziękowania za organizowanie zbiórek i działalność charytatywną.