WARSZTATY Z FIZYKI

12 czerwca 2018r odbyły się w naszej szkole warsztaty z fizyki dla uczniów ościennych szkół podstawowych. W zajęciach udział brali uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie Zdroju oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie.

 

 

Uczniowie mieli do wykonania pięć doświadczeń wg opracowanej do każdego doświadczenia instrukcji. Uzyskane wyniki pomiarów przenosili na przygotowane "Karty pracy", a następnie do specjalnie przygotowanego dla każdego ćwiczenia arkusza kalkulacyjnego, w którym wykonano pozostałe obliczenia. Na koniec komplet danych i wyników drukowali na drukarce - wydruk stanowił załącznik do „Karty pracy".  Na zakończenie zajęć uczniowie mogli wykonać jeszcze kilka krótkich i ciekawych doświadczeń związanych z różnymi zagadnieniami z fizyki.   W warsztatach wykorzystano pomoce edukacyjne oraz sprzęt komputerowy pozyskane w ramach prowadzonych w szkole projektów: "Nowoczesna szkoła - inwestycja w przyszłość - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych
i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne" oraz "Liga Mistrzów na start"

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Tekst: J.Prokop