UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA UCZNIA

19 października 2018 r. to dla najmłodszych  uczniów naszej szkoły dzień bardzo szczególny. Przed licznie zgromadzonymi gośćmi ślubowali dziś, że będą się starali być pilnymi i dobrymi uczniami oraz że będą dbali o dobre imię szkoły i naszego kraju. 

 Więcej zdjęć  znajdą Państwo pod linkiem:

Pasowanie na ucznia 19.10.2018 r.