Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

7 marca 2019 r.  gościliśmy w szkole znaną w całej Polsce  panią sędzię Annę Marię Wesołowską.

 

 

W czasie spotkań z dziećmi i młodzieżą uświadamiała, co to znaczy wejść w konflikt z prawem, gdzie istnieje  granica między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Opowiedziała również, jakie są konsekwencje  łamania prawa przez młodych ludzi. Zebrani dowiedzieli się , że wyśmiewanie, kopanie, bicie, niszczenie mienia, rozbój, demoralizacja, podrabianie dokumentów to łamanie prawa, za które każdy ponosi konsekwencję. Z jej doświadczenia podczas pracy w sali sądowej wynika, że coraz więcej młodocianych staje przed obliczem sądu. Chcąc temu zapobiec pani sędzia Wesołowska potyka się z dziećmi i młodzieżą w całej Polsce. Po południu pani sędzia spotkała się z dorosłymi mieszkańcami Niemczy

spotkanie z sędziąAnną Marią Wesołowską