UWAGA! LEGITYMACJE SZKOLNE STRACĄ WAŻNOŚĆ!

Legitymacje szkolne mają ważność do 30.09.2019 r.

Przewodniczący klas zbierają komplet legitymacji szkolnych od uczniów i przynoszą do sekretariatu celem uaktualnienia.