PROJEKT - SZKOŁA DLA DOROSŁYCH, ZABAWA DLA DZIECI

Zapraszamy za zajęcia w ramach projektu "Szkoła dla dorosłych, zabawa dla dzieci".

 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego

oraz przedsięwzięcie 3.1.1 „Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ślężanie