RUSZA PROJEKT "SZKOŁA DLA DOROSŁYCH, ZABAWA DLA DZIECI"

Stowarzyszenie NAJLEPSI,działające przy szkole,  rozpoczyna  realizację zajęć z projektu : "Szkoła dla Dorosłych, Zabawa dla dzieci" w ramach którego odbywać się będą zajęcia: kulinarne ( ostatnie piątki miesiąca-od 14.00-start 25.10.2019 r.)oraz wokalno -muzyczne( co druga środa miesiąca-start 16.10.o godz. 16.00). Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy!!!!

 

Zadanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” pn.: „SZKOŁA DLA DOROSŁYCH ZABAWA DLA DZIECI, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca w obszary wiejskie.