UWAGA! PILNE! DOTYCZY POWROTU DO SZKOŁY!

Od 25 maja br. Minister Edukacji Narodowej przywraca zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz konsultacji dla kl. VIII.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

Świetlica i biblioteka będą czynne.
Dyrektor szkoły prosi o zwrotne informacje od Państwa, ile dzieci będzie chętna na zajęcia w klasach i na świetlicę. Jakie jest zapotrzebowanie na konsultacje w klasie 8 oraz pozostałych klasach. Konsultacje są możliwe w grupach do 12 osób, jednak ze względu na ograniczony metraż w szkole, grupy u nas będą 9-10 osobowe. Na stronach 
Ministerstwa są wszystkie wytyczne i propozycje dla rodziców. Proszę się z nim zapoznać.

Muszę również uzyskać od Państwa zgody na mierzenie temperatury u dziecka i przygotować niezbędne oświadczenia. Czekam na informację od państwa.

Kuchnia jest również czynna w szkole.

Pozdrawiam Anna Kuźmińska