PROJEKT DRZEWO W KL. II

W piątek 23 października klasa druga zaprezentowała wyniki swojej tygodniowej pracy. Dzieci podzielone na grupy przez kilka dni przygotowywały projekty na temat wylosowanego drzewa. Wszystkie dzieci poważnie podeszły do zadania. Świetnie się zorganizowały i zgodnie wykonały wszystkie zadania. Prace były niezwykle ciekawe, pomysłowe i różnorodne, a uczniowie wykorzystali do ich wykonania wiele technik i form. To pierwsze spotkanie klasy z metodą projektu. 

Dzięki zaangażowaniu w pracę dzieci doskonaliły kompetencje kluczowe:

w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, w zakresie nauk przyrodniczych , kompetencje cyfrowe, osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, kompetencje obywatelskie oraz kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.