WIZYTACJA KURATORIUM OŚWIATY

W ostatnich dniach odbyła się z naszej szkole wizytacja z Kuratorium Oświaty. 

Wizytacja dotyczyła kształtowania kompetencji kluczowych. Pani Wizytator obserwowała lekcje online, nauczyciele wypełniali ankiety. Nasi nauczyciele zostali pochwaleni za sprawne i poprawne merytorycznie prowadzenie zajęć w czasach edukacji zdalnej.