Wzorowe Świetliki

W listopadzie podsumowaliśmy aktywność dzieci w świetlicy w miesiącu wrześniu i październiku. Pod uwagę była brana aktywność podczas zajęć, kultura osobista, uczynność i życzliwość wobec innych.

Na tytuł Wzorowego Świetlika zasłużyli: Hania D. i Norbert W. 

Gratulujemy!