ZDALNA EDUKACJA OD 22 MARCA 2021 r.

Dyrektor szkoły prosi Państwa o zapoznanie się z wytycznymi MEiN (link w załączeniu)
https://liblink.pl/cojIMMNjwE


 Będą obowiązywać zasady, które były już  przed powrotem klas I-III w styczniu 2021r., czyli :

1.  Nadal będą odbywać się zajęcia specjalistyczne( logopedia, rewalidacja, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, spotkania indywidualne z psychologami)  oraz konsultacje dla klas 8.
2.  Dzieci, które przychodziły do szkoły na zdalne nauczanie nadal mają przychodzić( dotyczy tych uczniów, którzy z rożnych względów nie mogli logować się w domu).
3. Wszyscy nauczyciele będą pracować w szkole i stąd prowadzić lekcje.


W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt indywidualny z wychowawcą oraz z dyrektorem.
Przypominam, że nadal w małych grupach odbywają się zajęcia dorosłych z projektu LOWE.


Życzę wszystkim zdrowia i cierpliwości.

Pozdrawiam Anna Kuźmińska