INRORMACJE WS REKRUTACJI DO KL.I NA ROK SZK.2021/2022

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemczy , zgodnie z terminami rekrutacyjnymi, podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach naboru do klasy I. Wszystkie złożone dotychczas wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły zostały rozpatrzone pozytywnie. Osoby, które  jeszcze nie zdecydowały się złożyć wniosku, a są  zainteresowane przyjęciem do Naszej szkoły nadal mogą takie dokumenty przynieść lub wysłać.

Informuję również, że spotkanie organizacyjne dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów planujemy zorganizować w  czerwcu, po postępowaniu uzupełniającym( o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli) . O spotkaniu poinformujemy na stronie szkoły. Podczas spotkania będzie okazja do wyrażenia woli przyjęcia ucznia do szkoły i złożenia stosownego oświadczenia.

Pozdrawiam Anna Kuźmińska