ZAJĘCIA NA BASENIE

Od września br. uczniowie klas 1-3 naszej szkoły biorą udział w Programie Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

W ramach programu uczniowie uczestniczą w zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Zajęcia te odbywają się w Aquaparku GRANIT  w Strzelinie.

Celem zajęć jest m.in: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, przeciwdziałanie i korygowanie wad postaw oraz poszerzanie wiedzy z zakresu bezpiecznego korzystania z akwenów.

Nasi uczniowie już od pierwszego spotkania z instruktorami bardzo chętnie uczestniczą w proponowanych im zajęciach sportowych na basenie.