Nowy sprzęt w naszej szkole

Gmina Niemcza pozyskała dotację w wysokości 14 tys. zł na interaktywny monitor dotykowy orazdwie tablice interaktywne dla Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy  w ramach programu rządowego „Aktywna tablica”. Sprzęt wzbogaci wyposażenie szkoły.

Uczniowie będą korzystać ze sprzętu na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach szkolnych z wykorzystaniem programów interaktywnych, multimedialnych i gier edukacyjnych. Tablice interaktywne umożliwiają indywidualizację pracy i zwiększanie efektywności nauczania.

 

Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 finansowany jest w 80% ze środków budżetowych i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Każda szkoła mogła otrzymać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 14 tys. zł (przy wkładzie własnym organu prowadzącego w kwocie 3,5 tys. zł).