Z wizytą w Piernikarni Śląskiej

Uczniowie klasy VIIa uczestniczyli w zajęciach w Piernikarni Śląskiej  w Niemczy.

Lekcja historii   piernikarstwa przybliżyła naszym uczniom symbolikę oraz znaczenie pierników w kulturze regionalnej. Wzięli  również udział  w warsztatach wyrabiania historycznych pierników.

 

Tekst: A. Rutkowska