Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU   

                         2016/2017

Przewodnicząca – Sandra Słobodzińska

Zastępca – Roman Jarguz

Protokolant – Patrycja Bednarczyk

Skarbnik – Wiesława Kajrys

 

 

 

 SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU                                                         

                          2016/2017

 

20,00 zł. – 1-wsze dziecko

15,00 zł. – 2-gie dziecko

10,00 zł. – 3-cie dziecko