Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU   

                         2017/2018

Przewodnicząca – Sandra Słobodzińska

Sekretarz -Paweł Rożek

Skarbnik – Marzena Milak

 Członek rady - Roman Jarguz

 

 SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU                                                         

                          2019/2020

 

20 zł - każde dziecko