Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU   

                         2017/2018

Przewodnicząca – Sandra Słobodzińska

Sekretarz -Katarzyna Dąbrowska

Skarbnik – Marzena Milak

 Członek rady - Roman Jarguz

 

 SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU                                                         

                          2018/2019

 

20 zł - każde dziecko