Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU   

                         2017/2018

Przewodnicząca – Sandra Słobodzińska

Sekretarz -Katarzyna Dąbrowska

Skarbnik – Marzena Milak

 Członek rady - Roman Jarguz

 

 SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU                                                         

                          2017/2018

 

20,00 zł. – 1-wsze dziecko

15,00 zł. – 2-gie dziecko

10,00 zł. – 3-cie dziecko