Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU   

                       2020/2021

7b SP Kijkowska Anna członek
6b SP Słobodzińska Sandra Przewodnicząca
6b SP Milak Marzena Skarbnik

 SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU                                                         

                          2020/2021

 

20 zł - każde dziecko