Nauczyciele

 
Grono pedagogiczne

Na czele Szkoły Podstawowej im. B.Chrobrego stoi dyrektor Anna Kuźmińska.
Funkcję wicedyrektora pełni Wioletta Kraczkowska.

Oto kadra pedagogiczna naszej szkoły.
...
Najmłodsze pociechy - uczniowie nauczania zintegrowanego -
-swoje pierwsze kroki w szkole stawiają pod opieką pań:
JOANNY KONOPKI
JÓZEFY KWIATKOWSKIEJ
ALICJI ŁYSIAK
 
O czystość języka polskiego oraz poprawność ortograficzną zabiegają:
WIOLETTA KRACZKOWSKA
KATARZYNA BEDNARZ-BUSZTA
ADAM WOŹNIAK
...
Język obcy (język niemiecki)
starają się wpoić uczniom już od klasy czwartej szkoły podstawowej:
IWONA DOBOSZ-CZYSZCZOŃ

 
                                 Języka angielskiego nauczają:
Michał Paczkowski 
Ewa JANKIEWICZ-BASIÓW) 
 
Wiedzę związaną z piękną historią powstania państwa polskiego,
jego dziejami oraz faktami z historii świata przekazują:
EWA NOWAK
...
O współczesnych dziejach Polski oraz strukturach państwowych (WOS) uczy:
MAŁGORZATA KUŹNIAR
...
Młodzież uczy się liczyć i rozwiązywać trudne zadania matematyczne przy pomocy:
STANISŁAWY BEJCAR
IRENY PRZYBYŁKO

...
Obsługi komputerów i poruszania się w sieci internetowej uczy:
IRENA PRZYBYŁKO
JAN PROKOP
...
W bloku przedmiotów przyrodniczych prym wiodą kobiety.
Tajniki
przyrody na wyższym szczeblu nauczania uczniowie zgłębiają pod czujnym okiem:
IRENY PRZYBYŁKO
GRAŻYNY GĄSIOROWSKIEJ
 
...
Informacje z dziedziny geografii przekazuje:
IRENA PRZYBYŁKO
z zakresu fizyki:
JAN PROKOP
z zakresu biologii:
MAŁGORZATA KUŹNIAR
a z zakresu chemii - GRAŻYNA GĄSIOROWSKA
...
Chcemy, aby nasza młodzież kształciła w sobie poczucie piękna,
zmysł estetyczny, zdolności manualne i muzyczne. Zapewniają im to
na lekcjach muzyki, plastyki i techniki:
EWA NOWAK
WIOLETTA KRACZKOWSKA
IWONA DOBOSZ-CZYSZCZOŃ
JAN PROKOP
 
...
Wiadomo, że ważną rolę w życiu człowieka odgrywa zdrowie, prawidłowa
sylwetka oraz sprawność fizyczna. O prawidłowy rozwój naszych pociech dbają:
JOANNA BAGIŃSKA
GRAŻYNA GĄSIOROWSKA
...
Nad rozwojem naszego ducha oraz podtrzymywaniem wiary czuwają katecheci:
KATARZYNA BEDNARZ-BUSZTA
ksiądz TADEUSZ PITA
...
Aby dzieci i młodzież miło spędzała czas oczekując na rozpoczęcie lekcji
lub po ich zakończeniu czekają na nie w świetlicy szkolnej:
JOANNA ROMANTOWSKA
ALICJA WSZOŁEK
...
Zapraszając wszystkich do biblioteki oraz niewielkiej czytelni, chętnie wita ich
JOLANTA KURAK
...
Na uczniów, rodziców i nauczycieli czeka pedagodzy szkolni
 IWONA BOROWSKA 
ANNA KUŹMIŃSKA 
 oraz psycholog szkolny Karolina Iwaszkiewicz
która chętnie udziela porad i wspiera zainteresowanych w rozwiązywaniu problemów szkolnych.
O poprawność
wymowy naszych milusińskich dba logopeda Anna Kuźmińska

Kadra pedagogiczna zatrudniona w tutejszej szkole jest wszechstronnie
przygotowana do pracy z dziećmi i młodzieżą pod względem pedagogicznym
i metodycznym. Wszyscy zdobyli wykształcenie przygotowujące do pracy w
szkole. 99 % zatrudnionych nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie.
Wielu na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje na kursach przedmiotowych i studiach
podyplomowych.