Harmonogram imprez


KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

TERMIN

 

TREŚĆ

 

KOORDYNATOR

 

OSOBY ZAANGAŻOWANE
W  REALIZACJĘ ZADANIA

 

WRZESIEŃ

 

 

3 IX 2018

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 

Dyrektor wicedyrektor

 

 

Samorząd Uczniowski

 

 

7 IX 2018

Narodowe Czytanie 2018 – „Przedwiośnie”

Jolanta Kurak

 

Biblioteka szkolna

13 IX 2018

Rada pedagogiczna

Dyrektor

Nauczyciele

 

15 IX 2018

Dolnośląski Festiwal Nauki – Park Naukowy we Wrocławiu

Małgorzata Kuźniar

Grażyna Gąsiorowska, Adam Woźniak

 

16 IX 2018

Dni Niemczy

Katarzyna Bednarz-Buszta,
Alicja Łysiak

Wioletta Kraczkowska, Joanna Bagińska, Adam Woźniak

 

17 IX 2019

Dzień Kropki

Alicja Łysiak

Nauczyciele klas I - III

 

20 IX 2018

Spotkanie z rodzicami klas I – VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum

 

Dyrektor

Wychowawcy klas, pedagog, psycholog

 

21 IX 2018

Sprzątanie Świata – „Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”

Grażyna Gąsiorowska, Małgorzata Kuźniar

Wychowawcy klas

 

30 IX 2018

Dzień Chłopaka

------------------------

Wychowawcy klas

 

IX 2018

Diagnoza przedmiotowa

 

Dyrektor, wicedyrektor

 

Nauczyciele przedmiotowi.

 

IX 2018

Spotkanie z poezją dla uczniów (współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Dzierżoniowie)

Jolanta Kurak

Biblioteka

 

IX 2018

Wybory Samorządu Uczniowskiego

Michał Paczkowski

Joanna Bagińska, Irena Przybyłko, Samorząd Uczniowski.

 

PAŹDZIERNIK

 

 

12 X 2018

 

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Joanna Bagińska

 

Joanna Bagińska,  klasa VI

 

X 2018

Zbiórka dla schroniska psów AZYL
w Dzierżoniowie

Joanna Romantowska , Alicja Wszołek

Wszystkie klasy i wychowawcy,

Szkolny Klub Wolontariatu

 

X 2018

Ślubowanie klasy pierwszej

Józefa Kwiatkowska

Józefa Kwiatkowska, klasa I, rodzice uczniów klasy I

       

Zebrania z rodzicami klas I – III

DZIEŃ OTWARTY

X 2018

Patriotyzm w poezji, piosence
i na co dzień (współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Dzierżoniowie)

Jolanta Kurak

Biblioteka

X 2018

Konkurs plastyczny „Niepodległość oczami dziecka”

Alicja Łysiak

Wychowawcy klas I – IV, nauczyciele plastyki

 

X 2018

Konkurs biblioteczny dla klas I – III szkoły podstawowej

Jolanta Kurak

Biblioteka

 

25 X 2018

Zebrania z rodzicami klas

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas , nauczyciele przedmiotowi

 

LISTOPAD

 

 6 XI 2018

 

 

 

 

 

 

Wystawa fotografii i not biograficznych osób związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Wioletta Kraczkowska

Iwona Dobosz  - Czyszczoń

Alicja Łysiak

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski

Uczniowie

Wychowawcy klas

Rodzice

 

 

9 XI 2018

 

 

Wieczornica – pieśni patriotyczne

 

Wioletta Kraczkowska,

 Ewa Nowak, 

Adam Woźniak

Małgorzata Kuźniar

Iwona Borowska, Małgorzata Kuźniar, Iwona Dobosz – Czyszczoń, wychowawcy klas, uczniowie, rodzice.

 

 

9 XI 2018

Śpiewanie hymnu (godz. 11.11)

Apel z okazji Odzyskania Niepodległości-impreza miejska

Michał Paczkowski,

Joanna Bagińska, Irena Przybyłko,
Samorząd Uczniowski

XI 2018

Andrzejki  - dyskoteka

Samorząd Uczniowski

 

Wychowawcy klas

 

 

 

XI 2018

Śniadanie daje moc

Alicja Łysiak

Nauczyciele klas I – III

 

XI 2018

Dzień Pluszowego Misia

Jolanta Kurak

Nauczyciele klas I - III

 

GRUDZIEŃ

 

XII 2018

 

Próbne egzaminy – klasa VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum

Dyrektor, przewodniczący zespołów

 

Wychowawcy klas VIII a, VIIII b, III gimnazjum

 

XII 2018

Mikołajki w szkole

Alicja Wszołek, Joanna Romantowska

Świetlica szkolna, wychowawcy klas.

 

XII 2018

Moje najpiękniejsze święta – Konkurs Literacki

Wioletta Kraczkowska

Nauczyciele języka polskiego

 

 

19  XII 2018

 

Od 16:00 do17:00

Poinformowanie rodziców o ocenach niedostatecznych i nagannych

z zachowania.

Zebrania z rodzicami/ konsultacje

 

 

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Wychowawcy klas

nauczyciele przedmiotowi

 

XII 2018

Konkurs na kartkę, ozdobę świąteczną, wieniec adwentowy.

Ewa Nowak , Iwona Dobosz-Czyszczoń

Wychowawcy klas

 

 

20 XII 2018

 

Wigilie w klasach

Wicedyrektor szkoły

 

Wychowawcy klas

 

 

20 XII 2018

 

Jasełka

Katarzyna Bednarz-Buszta, Małgorzata Kuźniar

Klasa V a, rodzice uczniów, ks. Tadeusz Pita

 

 

 

XII 2018

 

Kiermasz Bożonarodzeniowy

 

 

 

 

Grono pedagogiczne SP w Niemczy

 

 

XII 2018

Rodzinne kolędowanie

Nauczyciele klas I-III SP

Nauczyciele klas I-III S.P.

 

 

21.12.2018 – 01.01.2019r.   Przerwa świąteczna

 

STYCZEŃ

 

Do 18 I 2019

Wystawienie ocen semestralnych

Dyrektor szkoły

Nauczyciele przedmiotowi

 

23 I 2019

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Nauczyciele

 

24 I 2019

Zebrania z rodzicami - podsumowanie
I semestru

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Wychowawcy klas

 

 

I 2019

 

Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

Alicja Wszołek,

Joanna Romantowska

 

Szkolny Klub Wolontariatu.

 

 

FERIE ZIMOWE 28 I 2019 – 10 II 2019

 

Od 11 II 2019 – II semestr roku szkolnego 2018 – 2019

LUTY

 

14 II 2019

 Walentynki – poczta walentynkowa

 

Michał Paczkowski

Samorząd Uczniowski

 

II 2019

Dyskoteka Walentynkowa

Michał Paczkowski, Joanna Bagińska, Irena Przybyłko

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas

 

MARZEC

 

08 III 2019

Dzień Kobiet w klasach

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

 

III 2019

Rada pedagogiczna  szkoleniowa –egzaminy zewnętrzne klas VIII i III gimnazjum

Dyrektor i wicedyrektor

Nauczyciele

 

III 2019

Konkurs Chemiczny

Grażyna Gąsiorowska

 

 

28 III 2019

 

DZIEŃ OTWARTY

Dyrektor i wicedyrektor

Nauczyciele przedmiotowi

 

III 2019

Kartka świąteczna - konkurs

Ewa Nowak

Iwona Dobosz - Czyszczoń

 

III 2019

 

Młodsi czytają starszym

 

 

Jolanta Kurak

Karolina Iwaszkiewicz

 

21 III 2019

Dzień Wiosny

Konkurs fryzur na wiosnę

Samorząd Uczniowski

Świetlica szkolna

Wychowawcy, klasy

KWIECIEŃ

 

Przerwa świąteczna 29 III 2018 – 03 IV 2018

 

     IV 2019

Badanie kompetencji klasy VII SP

 Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Przewodniczący Zespołów

 

     IV/V 2019

        Alarm przeciwpożarowy

Jan Prokop

 

 

IV 2019

Wielkanocny kiermasz świąteczny

Grono pedagogiczne szkoły

 

 

 10–12 IV 2019

Egzamin zewnętrzny
klasy III gimnazjum

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Zespoły nadzorujące

 

15-16 IV 2019

Egzamin zewnętrzny

klasy VIII szkoły podstawowej

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Zespoły nadzorujące

 

IV lub VI 2019

Międzyklasowy Konkurs Ekologiczny

Grażyna Gąsiorowska, Małgorzata Kuźniar

Drużyny klasowe

 

26 IV 2018

 

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

                    Adam Woźniak

 

Klasa IVa

 

MAJ

 

     9 V 2019

 

Zebrania z rodzicami    poinformowanie o ocenach niedostatecznych

i nagannych z zachowania

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Wychowawcy klas , nauczyciele przedmiotowi

 

V 2019

Europejski Dzień Języków Obcych (prezentacja państw)

Iwona Dobosz-Czyszczoń,

Michał Paczkowski

Klasa   V b

Wychowawcy klas

 

V 2019

Szkolny Konkurs Matematyczny

Anna Rutkowska, Irena Przybyłko, Stanisława Bejcar

 

 

 

CZERWIEC

 

      3 VI 2019

Dzień Dziecka 

Dzień Sportu

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Wychowawcy klas

 

VI 2019

Dzień Ziemi i Ochrony Środowiska - apel

Grażyna Gąsiorowska

Klasa IV b

 

VI 2019

„Jak nie czytam, jak czytam?”

 (akcja ogólnopolska)

Jolanta Kurak

Wychowawcy klas

 

VI 2019

Zbiórka słodyczy i zabawek
dla hospicjum

Nauczyciele świetlicy

 

 

VI 2019

Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Michał Paczkowski

Samorząd Uczniowski

 

7 VI  2019

Bal Absolwentów

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Wychowawcy klas VIII i III gimnazjum

Irena Przybyłko, Anna Rutkowska, Stanisława Bejcar

 

10 VI 2019

Wystawienie ocen końcoworocznych

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Nauczyciele przedmiotowcy

 

 13 VI 2019

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrektor i wicedyrektor szkoły , wychowawca klasy II

Nauczyciele

 

18 VI 2019

 

19 VI 2019

Pożegnanie Absolwentów Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej

Zakończenie roku szkolnego,

Ewa Nowak

 

Klasa VII

 

VI 2019

Rada pedagogiczna plenarna

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

                                        Nauczyciele