Harmonogram imprez


KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

TERMIN

 

TREŚĆ

 

KOORDYNATOR

 

OSOBY ZAANGAŻOWANE                W REALIZACJĘ ZADANIA

 

WRZESIEŃ

 

 

2 IX 2019

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 

 

Dyrektor, wicedyrektor

 

 

Samorząd Uczniowski

 

 

 

6 IX 2019

 

 

Narodowe Czytanie 2019 –NOWELE POLSKIE

 

 

Jolanta Kurak

 

Biblioteka

 

 

 

 

            8 IX 2019

Dożynki Wojewódzkie i Diecezjalne                     

Dyrektor i wicedyrektor

 

Joanna Bagińska, zespół JOANKI, nauczyciele

 

14 IX 2019

 

Dolnośląski Festiwal Nauki – Park Naukowy               we Wrocławiu

 

Małgorzata Kuźniar

 

Grażyna Gąsiorowska, Jan Prokop

 

 

16 IX 2019

 

Międzynarodowy Dzień Kropki

 

 

Alicja Łysiak

 

Wychowawcy klas

 

19 IX 2019

 

 

 

 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej

 

 

                Dyrektor

 

 

 Wychowawcy klas, psycholog, pedagog

 

 

 

 

          20 IX 2019

 

Sprzątanie Świata – „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”

 

Grażyna Gąsiorowska, Małgorzata Kuźniar

Wychowawcy klas

30 IX 2019

Dzień Chłopaka

------------------------

Wychowawcy klas

IX 2019

Diagnoza przedmiotowa

Dyrektor, wicedyrektor

Nauczyciele przedmiotowi

 

IX 2019

Wybory Samorządu Uczniowskiego

Michał Paczkowski

Joanna Bagińska, Irena Przybyłko, Samorząd Uczniowski

PAŹDZIERNIK

 

 

11 X 2019

 

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nauczyciele klas I - III

 

Klasa I, II, III szkoły podstawowej

 

 

X 2019

 

Zbiórka dla schroniska psów AZYL w Dzierżoniowie

 

 

Joanna Romantowska , Alicja Wszołek

 

Nauczyciele świetlicy, wszystkie klasy                    i wychowawcy

 

 

 

           X 2019

 

Ślubowanie klasy pierwszej

 

Klasa I – Alicja Łysiak

 

Alicja Łysiak, rodzice uczniów klasy I, uczniowie klasy I.

       

Zebrania z rodzicami klas I – III

DZIEŃ OTWARTY

 

24 X 2019

 

 

Zebrania z rodzicami klas

 

Dyrektor szkoły

 

Wychowawcy klas , nauczyciele przedmiotowi

 

X 2019

Spotkanie z lokalnym poetą ( współpraca z MiGBP)

Jolanta Kurak

Wychowawcy klas

LISTOPAD

 

8 XI 2019

Wieczornica – pieśni patriotyczne

Wioletta Kraczkowska, Małgorzata Kuźniar

        Klasa VI A, wychowawcy klas, rodzice

 

XI 2019

Andrzejki  - dyskoteka

Samorząd Uczniowski

 

Wychowawcy klas IV - VIII

 

 

XI 2019

Śniadanie daje moc

Klasy I - III

Nauczyciele klas I – III SP

 

XI 2019

 

 

Dzień Pluszowego Misia

Jolanta Kurak , nauczyciele I-III S.P.

Nauczyciel bibliotekarz , nauczyciele klas I - III

 

XI 2020

„Czytam sobie – czytam tobie” ( inauguracja akcji czytelniczej dla klas I – III )

Jolanta Kurak

Nauczyciele klas I - III

GRUDZIEŃ

 

XII 2019

 

Próbne egzaminy – klasa VIII

 

Dyrektor, przewodniczący zespołów

 

Ewa Nowak – wychowawca klasy VIII

 

XII 2019

Mikołajki w szkole

 

Opiekunowie SU, świetlica

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas,              rodzice

 

XII 2019

Moje najpiękniejsze święta – Konkurs Literacki

Wioletta Kraczkowska

Nauczyciele języka polskiego

 

 

12  XII 2019

Od 16:00 do17:00

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania

Zebrania z rodzicami

 

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Wychowawcy klas,

nauczyciele przedmiotowi

 

XII 2019

Konkurs na kartkę, ozdobę świąteczną, wieniec adwentowy

Ewa Nowak , Iwona Dobosz-Czyszczoń

Wychowawcy klas

 

 

20 XII 2019

 

Wigilie w klasach

Wicedyrektor szkoły

 

Wychowawcy klas

 

 

20 XII 2019

 

Jasełka

Katarzyna Bednarz – Buszta, Adam Woźniak

Ks. Tadeusz Pita

 

 

 

XII 2019

 

Kiermasz Bożonarodzeniowy

 

 

 

 

Grono pedagogiczne SP

w Niemczy

 

 

23 XII 2019 –1 I 2020r.   Przerwa świąteczna

 

STYCZEŃ

 

21 I 2020

Wystawienie ocen semestralnych

Dyrektor szkoły

Nauczyciele przedmiotowi

 

29 I 2020

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Nauczyciele

 

30 I 2020

Zebrania z rodzicami - podsumowanie I semestru

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Wychowawcy klas

 

              I 2020

 Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

       Alicja Wszołek,

           Joanna Romantowska

 

 

Szkolny Klub Wolontariatu

 

 

I 2020

Dzień Babci i Dziadka

 Nauczyciele klas I – III SP

Nauczyciele klas I – III SP

FERIE ZIMOWE 10 II 2020 – 23 II 2020

 

Od 1 II 2020 – II semestr roku szkolnego 2019 – 2020

LUTY

 

 II 2020

Zabawa Karnawałowa

Michał Paczkowski, Joanna Bagińska, Irena Przybyłko

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas IV – VIII

 

MARZEC

 

 

 

08 III 2020

Dzień Kobiet w klasach

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

 

III 2020

Rada pedagogiczna  szkoleniowa –egzaminy zewnętrzne klas VIII

Dyrektor i wicedyrektor

Nauczyciele

 

III 2020

 

DZIEŃ OTWARTY

Dyrektor i wicedyrektor

Nauczyciele

 

III 2020

Kartka świąteczna – konkurs plastyczny

Ewa Nowak

 

 

III 2020

Młodsi czytają starszym

Jolanta Kurak

Karolina Iwaszkiewicz

 

III 2020

Dzień Wiosny

 

 

Samorząd Uczniowski

 

Wychowawcy klas

 

 

26 III 2020

Zebrania z rodzicami

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Wychowawcy klas,

nauczyciele przedmiotowi

KWIECIEŃ

 

Przerwa świąteczna 9 IV 2020 – 14 IV 2020

 

            

              IV 2020

 

Wielkanocny kiermasz świąteczny

 

Grono pedagogiczne 

 

 

              IV 2020

Badanie kompetencji klasy VII

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Przewodniczący Zespołów

             IV/V 2020

                      Alarm przeciwpożarowy

Jan Prokop

 

 

 21 – 23  IV 2020

Egzamin zewnętrzny klas VIII szkoły podstawowej

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Zespoły nadzorujące

 

IV 2020

Zebrania z rodzicami

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Wychowawcy klas , nauczyciele przedmiotowi

 

MAJ

 

           14 V 2020

 

Zebrania z rodzicami    poinformowanie o ocenach niedostatecznych

 i nagannych z zachowania

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Wychowawcy klas , nauczyciele przedmiotowi

 

            V 2020

Europejski Dzień Języków Obcych                          (prezentacja państw)

     Ewa Jankiewicz – Basiów , Iwona Dobosz-Czyszczoń,

     Michał Paczkowski

Wychowawcy klas

 

             V 2020

 

Diagnoza na wyjście

Dyrektor, wicedyrektor

Nauczyciele przedmiotów

V 2020

 

Pasowanie na czytelnika

Jolanta Kurak

Alicja Łysiak, klasa I

V 2020

Przerwa na czytanie – akcja ogólnopolska

Wicedyrektor

Nauczyciele języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz

CZERWIEC

 

      1  VI 2020

Dzień Dziecka / Dzień Sportu

 

Dyrektor, wicedyrektor szkoły

nauczyciele wychowania fizycznego

Wychowawcy klas, rodzice

 

VI 2020

       Zbiórka słodyczy i zabawek dla hospicjum

Nauczyciele świetlicy

Wychowawcy klas, rodzice

 

VI 2020

Dzień Ochrony Środowiska

Małgorzata Kuźniar

Koło Biologiczne

    VI 2020

 

Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Michał Paczkowski

Samorząd Uczniowski

 

             VI 2020

Jak nie czytam, jak czytam (akcja ogólnopolska)

Dyrektor, wicedyrektor

Jolanta Kurak, nauczyciele języka polskiego, wychowawcy klas

            VI 2020

Z książką na walizkach – spotkanie z pisarzem

Wicedyrektor

Jolanta Kurak,

VI  2020

Bal Absolwentów

Dyrektor, wicedyrektor szkoły

Ewa Nowak - wychowawca klasy VIII

 

20 VI 2020

Wystawienie ocen rocznych

Dyrektor, wicedyrektor szkoły

Nauczyciele przedmiotowi

 

 15 VI 2020

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrektor, wicedyrektor szkoły ,

Nauczyciele

 

25 VI 2020

 

Pożegnanie Absolwentów Szkoły Podstawowej

 

Joanna Bagińska

Klasa VII

 

26 VI 2020

Zakończenie roku szkolnego

Dyrektor

Wychowawcy klas

VI 2018

Rada pedagogiczna analityczna

Dyrektor, wicedyrektor szkoły

                                        Nauczyciele