Harmonogram imprez


KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

TERMIN

 

TREŚĆ

 

KOORDYNATOR

 

OSOBY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ ZADANIA

 

WRZESIEŃ

 

 

04 IX 2017

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Narodowe Czytanie 2017

 

Dyrektor wicedyrektor

J.Kurak

 

 

Samorząd Uczniowski

 

Biblioteka szkolna

 

 

8 IX 2017

 

Piknik rodzinny

 

Dyrektor i wicedyrektor

 

 

RR, SU, wszyscy nauczyciele

 

 

21 IX 2017

 

Spotkanie z rodzicami klas I-VIII

 

 

Dyrektor

 

Wychowawcy, pedagog, psycholog

 

 

15 IX 2017

 

Rada pedagogiczna

 

 

Dyrektor

 

Nauczyciele

 

 

30 IX 2017

 

Dzień Chłopaka

 

SU

 

Wychowawcy klas

 

PAŹDZIERNIK

 

 

X 2017

 

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Anna Rutkowska

 

Anna Rutkowska VII A

 

 

X 2017

 

Zbiórka dla schroniska psów AZYL w Dzierżoniowie

 

 

Joanna Romantowska , Alicja Wszołek

 

Wszystkie klasy i wychowawcy

 

 

 

17 X 2017

 

Ślubowanie klasy pierwszej , 40-lecie nadania imienia szkole

 

Klasa I – Joanna Konopka

 

Joanna Bagińska , Ewa Nowak , Wioletta Kraczkowska , Adam Wożniak

       

 

 

X 2017

Konkurs biblioteczny dla klas I – III szkoły podstawowej

 

Jolanta Kurak

 

Biblioteka

 

 

26 X 2017

 

Zebrania z rodzicami klas

 

Dyrektor szkoły

 

Wychowawcy klas , nauczyciele przedmiotowi

 

LISTOPAD

 

10 XI 2017

Apel z okazji Odzyskania Niepodległości-impreza miejska

Klasa IV B

A.Wszołek , J.Bednarz, J.Romantowska

 

XI .2017

Andrzejki  - dyskoteka

Samorząd Uczniowski

 

Iwona Dobosz-Czyszczoń , Jan Prokop

 

 

 

23 XI 2017

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

Lider WDN

Chętni nauczyciele w okresie stażu

 

 

XI 2017

Śniadanie daje moc

Klasy I - III

Nauczyciele klas I – III S.P.

 

XI 2017

XI 2017

Starsi czytają młodszym

Dzień Pluszowego Misia

Jolanta Kurak , Anna Chlebosz-Zachciał

Jolanta Kurak , nauczyciele I-III S.P.

Nauczyciel bibliotekarz , nauczyciele klas I - III

 

GRUDZIEŃ

 

XII 2017

 

Próbne egzaminy gimnazjalne kl. III

 

Dyrektor, przewodniczący zespołów

 

Wychowawcy klas III

 

XII 2017

Mikołajki w szkole

 

Opiekunowie SU

Samorząd Uczniowski

 

XII 2017

Moje najpiękniejsze święta – Konkurs Literacki

Wioletta Kraczkowska

Nauczyciele języka polskiego

 

 

14  XII 2017

Od 16:00 do17:00

Poinformowanie rodziców o ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania

Zebrania z rodzicami

 

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Wychowawcy klas

nauczyciele przedmiotowcy

 

XII 2017

Konkurs na kartkę i ozdobę świąteczną

Ewa Nowak , Iwona Dobosz-Czyszczoń

Wychowawcy klas

 

 

22 XII .2017

 

Wigilie w klasach

Wicedyrektor szkoły

 

Wychowawcy klas

 

 

22 XII 2017

 

Jasełka

Katarzyna Bednarz . Ks.Tadeusz Pita , Ewa Jankiewicz-Basiów

 

 

 

 

XII 2017

 

Kiermasz Bożonarodzeniowy

 

 

 

 

Grono pedagogiczne S.P. w Niemczy

 

 

XII 2017

Rodzinne kolędowanie

Nauczyciele klas I-III S.P.

Nauczyciele klas I-III S.P.

 

23.12.2017 – 01.01.2018r.   Przerwa świąteczna

2018

 

STYCZEŃ

 

09 I.2017

Wystawienie ocen semestralnych

Dyrektor szkoły

Nauczyciele przedmiotowcy

 

12 I 2017

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Nauczyciele

 

26 I 2017

Zebrania z rodzicami - podsumowanie I semestru

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Wychowawcy klas

 

 

I 2017

 

Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

                        Alicja Wszołek

 

Samorząd Uczniowski

 

 

FERIE ZIMOWE 15 I 2018 – 28 I 2018

 

Od 29 I 2018 – II semestr roku szkolnego 2017 – 2018

LUTY

 

14 II 2018

Dzień Zakochanych- Walentynki -sprzedaż walentynek

 

Alicja Wszołek , Katarzyna Bednarz , Anna Chlebosz-Zachciał

Samorząd Uczniowski

 

II 2018

Konkurs biblioteczny dla klas II-III gimnazjum

Jolanta Kurak

Biblioteka

 

II 2018

Dyskoteka Walentynkowa

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas

 

MARZEC

 

 

 

08 III 2018

Dzień Kobiet w klasach

Samorząd Uczniowski , wychowawcy klas

Wychowawcy klas

 

III 2018

Rada pedagogiczna + szkoleniowa –egzaminy zewnętrzne klas III

Dyrektor i wicedyrektor, nauczyciele

Nauczyciele

 

22 III 2018

 

Zebrania z rodzicami kl. I-III

DZIEŃ OTWARTY

 

Dyrektor i wicedyrektor

Wychowawcy klas

nauczyciele przedmiotowcy

 

III 2018

Kartka świąteczna - konkurs

Ewa Nowak

 

 

III 2018

Młodsi czytają starszym – uczniowei seniorom z DPS -u

Jolanta Kurak

Anna Chlebosz-Zachciał

 

III 2018

Wielkanocny kiermasz świąteczny

Grono pedagogiczne szkoły

 

 

KWIECIEŃ

 

Przerwa świąteczna 29 III 2018 – 03 IV 2018

 

     IV 2018

Wewnętrzna diagnoza klas II G I VII SP

 Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Przewodniczący Zespołów

 

     IV/V 2018

        Alarm przeciwpożarowy

Jan Prokop

 

 

 18–20 IV 2018

Egzamin zewnętrzny klas III

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Zespoły Nadzorujące

 

IV 2018

Dzień Ziemi – apel

Małgorzata Kużniar

Klasa IV A i Koło Ekologiczne

 

26 IV 2018

Zebrania z rodzicami

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Wychowawcy klas , nauczyciele przedmiotowi

 

30 IV 2018

 

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

                    Irena Przybyłko

 

Klasa VII B

 

MAJ

 

V 2018

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

Lider WDN

Chętni nauczyciele w okresie stażu

 

     24 V 2018

 

Zebrania z rodzicami  –  poinformowanie o ocenach ndst.

 i nagannych z zachowania

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Wychowawcy klas , nauczyciele przedmiotowi

 

      V 2018

                Dzien Rodziny

         Nauczyciele klas 1-3

Nauczyciele klas 1-3

 

      maj

Dzień  Europejski - apel

Apel i prezentacja państw

Ewa Jankiewicz – Basiów , Iwona Dobosz-Czyszczoń

Klasa   4b

 

CZERWIEC

 

      1  VI 2018

Dzień Dziecka

Jak nie czytam , jak czytam akcja ogolnopolska

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Nauczyciele Wzchowania Fizycznego i wychowawcy

Samorząd Uczniowski – wychowawcy klas

 

VI 2018

Zbiorka słodyczy i zabawek dla hospicjum

Nauczyciele swietlicy

 

 

VI 2018

Wybory Samorządu Uczniowskiego

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Samorząd Uczniowski

 

VI  2018

Bal Absolwentów

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Wychowawcy klas

 

15 VI 2018

Wystawienie ocen końcoworocznych

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Nauczyciele przedmiotowcy

 

 18 VI 2018

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrektor i wicedyrektor szkoły , wychowawca klasy II

Nauczyciele

 

21 VI 2018

22 VI 2018

Pożegnanie Absolwentów Gimnazjum

Zakończenie roku szkolnego,

Stanisawa Bejcar

 

Wychowawca klasy III

 

VI 2018

Rada pedagogiczna analityczna

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

                                        Nauczyciele