Działania Zespołu Wychowawczo - Profilaktycznego.

  DZIAŁANIA ZESPOŁU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

DZIAŁANIA

REALIZATORZY

TERMIN

UWAGI

 

 

Szybka interwencja w przypadku zaistnienia zachowań agresywnych       i przemocy:

- skupienie uwagi na potencjalnych „ofiarach” wśród uczniów

- podejmowanie działań interwencyjnych (zgodnie z procedurami) wobec szkolnych agresorów

- reagowanie na arogancję i wulgaryzmy,

- stosowanie odpowiedniej gradacji kar

 

Nauczyciele dyżurujący

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Spotkania z ciekawymi ludźmi (rodzicami uczniów)

 

Wychowawcy klas

1 raz w miesiącu

 

 

 

„Dzień uprzejmych słów”

 

J. Konopka, A. Łysiak (klasy I-V)

                                 (klasy VI-IIIG)

Miesiące parzyste

 

 

 

„Dzień kultury języka”

 

J. Kwiatkowska, K. Sudół (klasy I-V)

                                    (klasy VI-IIIG)

Miesiące nieparzyste

 

 

 

Wolontariat (Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Schronisko dla psów „Azyl”, zbiórka nakrętek, słodyczy i zabawek)

A. Wszołek, J. Romantowska,

 K. Bednarz

Cały rok

 

 

 

 

Pogadanka nt. higieny osobistej

 

Pielęgniarka szkolna

IX

 

 

 

 

Spotkanie rodziców z przedstawicielem Policji nt. cyberprzemoc

 

Pedagog, psycholog

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

Dzień Bezpiecznego Komputera

J. Prokop

12.10.2017

 

 

 

 

Dzień Spódnicy

Wychowawcy klas

X

 

 

 

 

Spotkanie z przedstawicielem Policji nt. Bezpieczna droga do szkoły

 

Pedagog, psycholog

 

X

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z przedstawicielem Policji nt. Cyberprzemoc           

 

 

Pedagog, psycholog

X

 

 

 

- pogadanki dotyczące tematyki dopalaczy, leków                                            i środków psychoaktywnych

Wychowawcy klas

XI

 

 

 

 

“Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu”

 

 

16.11.2017

 

 

 

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Samorząd uczniowski

 

21.11.2017

 

 

 

- pogadanki poświęcone tematyce  uzależnienia od nikotyny, szkodliwości palenia papierosów i odpowiedzialności karnej za palenie w miejscach publicznych

- pogadanki poświęcone tematyce uzależnienia od alkoholu

 

Wychowawcy klas

 

 

XII

 

 

 

 

„Światowy Dzień AIDS”

 

Nauczyciele WDŻ

Pielęgniarka szkolna

Pedagog

1.12.2017

 

 

 

„Stop narkotykom”

 

Pedagog, psycholog

I

 

 

 

Gazetka klasowa „Bezpiecznie spędzaj czas”

 

Wychowawcy klas

I

 

 

 

Spotkanie z przedstawicielem Policji nt. dopalacze i środki psychoaktywne

Pedagog, psycholog

 

I

 

 

 

- pogadanki dotyczące uzależnienia od Internetu, w tym gier komputerowych, pornografii, mediów i innych

Wychowawcy klas

 

II

 

 

 

„Dzień Bezpiecznego Internetu”

 

J. Prokop, I. Dobosz-Czyszczoń

8.02.2017

 

 

 

Międzyklasowy konkurs wiedzy z pierwszej pomocy

 

J. Prokop

II

 

Spotkanie z przedstawicielem Policji nt. przestępstwa komputerowe

Pedagog, psycholog

 

II

 

Dzień piegów

 

Wychowawcy klas

1.03.2018

 

Spotkanie z przedstawicielami AA i MONAR

 

Psycholog

III

 

 

Gazetka klasowa „Uważaj na siebie”

Wychowawcy klas

 

III

 

 

Spotkanie z przedstawicielem Policji nt. czyny karalne: kradzieże, rozboje, wymuszenia

Pedagog, psycholog

III

 

Biały Dzień

 

Wychowawcy klas

14.03.2018

 

Światowy Dzień Sportu

 

J. Bagińska, G. Gąsiorowska

6.04.2018

 

Gazetka klasowa „Bezpieczni w sieci”

 

Wychowawcy klas

IV

 

Spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej

 

Irena Przybyłko

V

 

Spotkanie z przedstawicielem Policji nt. Przemoc rówieśnicza

Pedagog, psycholog

 

V

 

Spotkanie z przedstawicielem Policji nt. Bezpieczne wakacje

Pedagog, psycholog

 

VI