KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno -  - wychowawczych

 

                                                                           1 września 2020 r. (wtorek)

2.

Zebrania   i  konsultacje

 

 

 Indywidualne w klasach lub grupach (ustalenia wychowawców). Przynajmniej 1 raz w miesiącu na zasadzie konsultacji grupowych lub indywidualnych po 20 każdego miesiąca (wyjątek koniec semestru i przerwy świąteczne)

3.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

                                                                                    14.10.2020 r. (środa)

                                                                             12.11.2020 r. (czwartek)

                                                                                  13.11.2020 r. (piątek)

                                                                                22.12.2020 r. (wtorek)

                                                                                 30.04.2021 r. (piątek)

                                                                                   4.06. 2021 r. (piątek) 

 

4.                                          

Zimowa przerwa świąteczna

                                                                                  23 -  31 grudnia 2020 r.  

                              

5.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

                                                                                    12 .01.2021 r. (wtorek)

 

6.

Ferie zimowe

                                                                                     18.01. -  31.01.2021 r.

 

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

                                                                                      1 – 6 kwietnia 2021 r.    

 

8.

Egzamin ósmoklasisty

 

język polski -    25 maja 2021 r. (wtorek) godz.9:00    

 

matematyka-   26 maja  2021 r. (środa) godz. 9:00 

                        

język obcy nowożytny–27.05.20121 r. (czwartek)         godz.9:00      

9.

„ Żakinada” klasy VIII                           

                                  

                                          VI/2021 r.   wg ustaleń rodziców

10.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

                                                                         21 .06.2021 r. (poniedziałek)

 

11.

Zakończenie zajęć dydaktyczno

wychowawczych

 

                                                                           25 czerwca 2021 r. (piątek)

12.

Ferie letnie

                                                                                    26 .06. – 31.08.2021 r.

 

 

 

Świetlica czynna: w dni nauki od godz. 6:40 – 15:40

Sekretariat :   od pn.  czw. godz. 7:30 – 15:30 pt. 7:00 – 15:00

Gabinet pedagoga czynny: pn: 12:30 – 14:15;  wt: 9:00 – 12:00  śr: 10:00 –  14:00; czw: 9:00 – 10:30;  pt: 10:00 – 12:15

Gabinet psychologa gab. nr 32 II piętro:  wt. 9:00 – 14:00, śr. 9:00 – 17:00 (co II tydz. przerwa 10:00 – 12:00 – Przedszkole)

Gabinet higienistki szkolnej:  wtorek, środa, czwartek  – 8:00 – 12:00,  

Składka na ubezpieczenie dziecka Uniqa w roku szkl. 2020/2021- 48,00 zł. (płatne do 20.09.2020 r. )

Składka na Radę Rodziców w roku szkl. 2020/2021 – każdy uczeń – 20,00 zł.  (płatne na konto Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej w Niemczy, ul. B. Chrobrego 25 nr konta: 16 95331056 2006 0619 3304 0001 )