Działania Zespołu Wychowawczo - Profilaktycznego.

  DZIAŁANIA ZESPOŁU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 

DZIAŁANIA ZESPOŁU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 2018/2019

DZIAŁANIA

REALIZATORZY

TERMIN

UWAGI

 

Szybka interwencja w przypadku zaistnienia zachowań agresywny                           i przemocy:

- skupienie uwagi na potencjalnych „ofiarach” wśród uczniów;

- podejmowanie działań interwencyjnych (zgodnie z procedurami) wobec szkolnych agresorów;

- reagowanie na arogancję i wulgaryzmy;

- stosowanie odpowiedniej gradacji kar.

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Cały rok

 

 

Poprawa frekwencji:

- systematyczna kontrola zasadności nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych;

- podejmowanie szybkich działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia dużej absencji ucznia.

 

 

Wychowawcy klas, pedagog, psycholog

 

Cały rok

 

 

Spotkania z ciekawymi ludźmi (np. rodzicami uczniów).

 

 

Wychowawcy klas

 

1 raz                          w semestrze

 

 

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

 

Wychowawcy klas        we współpracy                            z pedagogiem              i psychologiem.

 

 

2 razy                     w semestrze

 

 

Szkolny Klub Wolontariatu (Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska, WOŚP, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Schronisko dla psów „Azyl”, zbiórka nakrętek, słodyczy i zabawek)

 

 

J. Romantowska,                        A. Wszołek,                        M. Paszkowski

 

Cały rok

 

 

Szkodliwość środków psychoaktywnych, dopalaczy i leków.

Zajęcia warsztatowe klasy VII, VIII a i b, III gimnazjum.

Pogadanki klasy IV – VI.

 

 

Wychowawcy klas             we współpracy                                            z psychologiem.

 

Wg planów wychowawczych klas.

 

 

Uzależnienia od nikotyny, szkodliwość palenia papierosów                                         i odpowiedzialność karna za palenie w miejscach publicznych – pogadanki.

Uzależnienia od alkoholu – pogadanki.

 

 

 

Wychowawcy klas.

 

Wg planów wychowawczych klas.

 

 

Pogadanka na temat higieny osobistej.

 

 

Pielęgniarka szkolna

 

IX/X

 

 

Bezpieczna droga do szkoły.

 

 

Przedstawiciel Policji – kl. I; wychowawcy klas

 

 

IX

 

 

Dzień krawata.

 

 

Wychowawcy klas. Samorząd Uczniowski

 

 

28.09.18.                 Dzień Chłopaka

 

 

Jak wyglądałby na portalu społecznościowym Facebook profil wylosowanego bohatera – Józef Piłsudski, Witold Pilecki, Irena Sendlerowa, Ignacy Paderewski – plakat.

 

 

Wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski

 

X

 

 

Światowy Dzień Rzucenia Palenia Tytoniu – gazetki klasowe.

 

 

Wychowawcy klas

 

15.11.18.

 

 

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

 

Samorząd Uczniowski

 

21.11.18.

 

 

Światowy Dzień AIDS.

 

 

Pielęgniarka szkolna, pedagog szkolny

 

 

1.12.18.

 

 

Dzień uprzejmych słów.

 

 

Wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski

 

 

XII i IV

 

 

Jesteśmy aktywni. Lekcja wychowawcza poprowadzona przez uczniów prezentująca formy aktywności koleżanek i kolegów.

 

 

Wychowawcy klas

 

I

 

 

Dopalacze i środki psychoaktywne – spotkanie z przedstawicielem Policji.

 

 

Pedagog, psycholog

 

I

 

 

Międzyklasowy konkurs wiedzy o pierwszej pomocy.

 

 

J. Prokop

 

II

 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu.

 

 

I.Dobosz – Czyszczoń, J.Prokop

 

 

II

 

 

Spotkanie z przedstawicielami AA i MONAR

 

 

Pedagog, psycholog

 

II semestr

 

 

Dzień piegów. Poszukiwani: „piegowaci” bohaterowie książek.

 

 

Wychowawcy klas

 

1.03.19.

 

 

Dzień biało – zielony. Zdrowe nawyki żywieniowe. Znaczenie w diecie białych produktów żywieniowych (nabiał, sery, ryby itp.) oraz warzyw                   i owoców.

 

 

Wychowawcy klas                     we współpracy                                          z pielęgniarką szkolną

 

III

 

 

Światowy Dzień Sportu – gazetki klasowe.

 

 

J. Bagińska,                                    G. Gąsiorowska,       wychowawcy klas

 

 

6.04.19.

 

 

Bezpieczni w sieci – plakaty.

 

 

Wychowawcy klas

 

IV

 

 

Spotkanie z przedstawicielem Policji dotyczące przemocy rówieśniczej.

 

 

Pedagog, psycholog

 

V

 

 

Bezpieczne wakacje.

 

 

Pielęgniarka szkolna, pedagog, psycholog

 

 

VI