Bezpłatnie korzystamy z Librusa.

Począwszy od roku 2015/16 będzie można bezpłatnie korzystać z elektronicznego dziennika - Librusa. Zapraszamy wszystkich uczniów oraz ich rodziców do korzystania. Jężeli ktoś nie posiada loginu i hasła, które są potrzebne do zalogowania, może je uzyskać, kontaktując się z p. Janem Prokopem.