Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018

I a II a III a III b IV a IV b V a V I a VII a VII b II G III G  
11 ed.inform. 3 zajęcia 4 zajęcia s.g.     wf 29 g.wych. 28 g.wych. 14 g.wych. 24 g.wych. 12 g.wych. 23 g.wych. 25 g.wych. 17 g.wych.    
6 zajęcia 3 zajęcia 4 zajęcia 5 zajęcia 29 przyroda 28 j.niem. s.g.  wf 24 hist. i  społ. 12 matematyka 23 matematyka 25 matematyka 17 fizyka    
6 zajęcia s.g   wf 4 zajęcia 5 zajęcia 31 a.ang. 23 matematyka 14 j.polski 17 matematyka 13 j.polski 11 informatyka 24 historia 25 matematyka    
6 religia 3 j.ang. 4 zajęcia 5 zajęcia 25 matematyka 31 j.ang. 29 przyroda s.g.   wf 13 j.polski 17 fizyka 14 j.polski 24 plast./muzyka    
6 zajęcia 3 zajęcia 4 religia 5 j.ang. 11 informatyka 29 przyroda 25 matematyka 13 j.polski s.g.   wf s.g.   wf 31/28 j.ang./j.niem. 14 j.polski    
                  Wdż I sem.   Wdż II sem. 24 plastyka 13 j.polski s.g.   wf s.g.   wf 29 biologia 31 j.ang.    
                        12 religia     14 religia 29 j. ang. 26 muz./plastyka s.g.   wf    
                                  Wdż I sem.   Wdż II sem.            
                                                   
s.g.   wf 3 zajęcia 4  zajęcia 5 zajęcia 12 j.polski 23 matematyka 25 matematyka 24 matematyka 31 j.ang. 13 j.polski 29 chemia 28 j.niem.    
6 zajęcia 11 zajęcia 4 zajęcia 5 z.komputer. 12 j.polski 13 j.polski s.g.  wf 24 historia 25 matematyka 29 chemia 31/28 j.ang./j.niem. 14 j.polski    
6 j.ang. 3 zajęcia 4 religia 5 zajęcia 25 matematyka 13 j.polski s.g.  wf 31 j.ang. 28 j.niem. 23 matematyka 24 historia 29 chemia    
6 zajęcia 3 zajęcia 4 zajęcia 5 zajęcia 28 j.niem. 12 religia 31 j.ang. 29 przyroda 17 fizyka 24 historia s.g.  wf 25 matematyka    
6 zajęcia 3 religia 4 zajęcia 5 j.ang. s.g. wf s.g.  wf 14 j.polski 17 zaj.tech. 24 historia 31 j.ang. 25 matematyka 23 geografia    
                        14 j.polski 24 muzyka 29 biologia 26 muzyka 17 technika 12 religia    
                            24 plastyka 29 chemia 28 biologia 12 religia 11 informatyka    
                                  dor. Zawodowe   dor. Zawodowe            
                                                   
6 zajęcia 3 j.ang. 4 zajęcia 5 zajęcia s.g.  wf s.g.  wf 29 przyroda 13 j.polski 31 j.ang.     11 ½ informatyka 25 matematyka    
6 zajęcia 3 religia 11 z.komputer. 5 zajęcia 31 j.ang. 17 technika 25 matematyka 13 j.polski s.g.  wf s.g.  wf 14 j.polski 29 biologia    
6 zajęcia 3 zajęcia 4 j.ang. 5 religia 25 matematyka 13 j.polski 31 j.ang. 29 przyroda 29 chemia 23 matematyka 17 fizyka s.g.  wf    
6 religia 3 zajęcia s.g.  wf 5 zajęcia 24 historia 23 matematyka 17 technika 12 matematyka 28 j.niem. 29 chemia 25 matematyka 26 WOS    
    3 zajęcia 4 zajęcia s.g.  wf 13 j.polski 24 muzyka 28 j.niem. 31 j.ang. 23 geografia 29 biologia 14 j. polski 29 chemia    
                29 przyroda 26 plastyka 11 zaj.komp. s.g.  wf 13 j.polski 23 geografia 31/28 j.ang./j.niem. 14 j.polski    
                            s.g.  wf 26 muzyka 13 j.polski 31/28 j.ang./j.niem. 12 religia    
                                    17 fizyka            
s.g.  wf 3 zajęcia 4 zajęcia 5 zajęcia 13 j.polski 23 matematyka 14 j.polski 29 przyroda 31 j.ang. 24 historia 25 matematyka   wdż II sem    
6 j.ang. 3 zajęcia s.g.  wf 5 zajęcia 25 matematyka 13 j.polski 24 historia 28 j.niem. 11 informatyka 23 matematyka 29 biologia 31 j.ang.    
6 zajęcia s.g  wf 4 j.ang. 5 zajęcia 12 religia 11 informatyka 25 matematyka 31 j.ang. 24 historia 13 j.polski 23 geografia 28 j.niem.    
6 zajęcia 11 z.komput. 4 zajęcia 11 zajęcia 31 j.ang. 12 religia 24 muzyka 23 matematyka s.g.  wf s.g.  wf 28 z.artystyczne 14 j.polski    
6 zajęcia 3 zajęcia     5 religia 26 plastyka 31 j.ang. 29 przyroda 13 j.polski 23 matematyka 23 geografia s.g.  wf 14 j.polski    
                s.g.  wf s.g.  wf     12 religia 13 j.polski 12 religia 14 j.polski 25 matematyka    
                            s.g.  wf 26 plastyka 28 j.niem. 12 religia 24 historia    
                                          Wdż I sem        
                                                   
6 zajęcia 3 zajęcia 4 zajęcia 5 zajęcia 14 j.polski 31 j.ang. 14 j.polski 23 matematyka 17 fizyka 13 j.polski s.g.  wf 24 historia    
6 zajęcia 3 zajęcia 4 zajęcia 5 zajęcia 14 religia 24 historia 25 matematyka 11 zaj.komp. 23 matematyka 13 j.polski s.g.  wf 31 j.ang.    
6 zajęcia 3 zajęcia 4 zajęcia 5 zajęcia s.g.  wf s.g.  wf 12 religia 13 j.polski 29 biologia 31 j.ang. 14 j.polski 17 fizyka    
        4 zajęcia     17 technika 13 j.polski s.g.  wf 12 religia 23 geografia 26 plastyka 29 WOS 28 j.niem.    
                26 muzyka 29 przyroda 31 j.ang.   Wdż II sem. 13 j.polski 12 religia 11 ½ informatyka s.g.  wf    
                          Wdż I sem.     12 religia 28 j.niem.     s.g. wf