Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego    

mgr Anna Kuźmińska  - nauczyciel dyplomowany

 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego

 mgr Wioletta Kraczkowska - nauczyciel dyplomowany