SKRZYNKA EPUAP dostępna

Szkoła Podstawowa w Niemczy posiada skrzynkę ePuap. Skrzynka jest
dostępna pod adresem:
/spniemcza/SkrytkaESP