Harmonogram imprez


KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

TERMIN

 

TREŚĆ

 

KOORDYNATOR

 

OSOBY ZAANGAŻOWANE                W REALIZACJĘ ZADANIA

 

WRZESIEŃ

 

 

01 IX 2021

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2021

 

 

Dyrektor, wicedyrektor

 

Samorząd Uczniowski

 

 

 

08 IX 2021

Narodowe Czytanie 2021 – MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ  G. Zapolskiej

Jolanta Kurak

 

Biblioteka

 

 

 

 

 

15 IX 2021

 

Międzynarodowy Dzień Kropki

 

 

Alicja Łysiak

 

Wychowawcy chętnych klas

 

 IX 2021

wg ustalonego harmonogramu

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej

 

 

                Dyrektor

 

 

 Wychowawcy klas, psycholog, pedagog

 

 

 

 

          17 IX 2021

 

Sprzątanie Świata – „Myślę, więc nie śmiecę”

 

Grażyna Gąsiorowska, Małgorzata Kuźniar

Wychowawcy klas

30 IX 2021

Dzień Chłopaka

------------------------

Wychowawcy klas

IX 2021

Diagnoza przedmiotowa

Dyrektor, wicedyrektor

Nauczyciele przedmiotowi

 

 IX 2021

Wybory Samorządu Uczniowskiego

Michał Paczkowski

Joanna Bagińska, Irena Przybyłko, Samorząd Uczniowski

17 IX 2021

Alarm przeciwpożarowy

Jan Prokop

 

PAŹDZIERNIK

 

 

14 X 2021

 

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie klasy I

 

Joanna Romantowska, Małgorzata Kuźniar, Alicja Łysiak

 

Klasy I – III i VIIIa szkoły podstawowej

 

X 2021

„Przerwa na czytanie” – akcja ogólnopolska

Jolanta Kurak

Nauczyciele języka polskiego

 

 

X 2021

 

Zbiórka karmy dla schroniska psów AZYL                      w Dzierżoniowie oraz schroniska w Gilowie

 

 

Joanna Romantowska , Alicja Wszołek

 

Nauczyciele świetlicy, wszystkie klasy                    i wychowawcy

 

LISTOPAD

 

8 XI 2021

Rocznica Odzyskania Niepodległości

Dyrektor

Wychowawcy klas

 

XI 2021

Andrzejki 

Samorząd Uczniowski

 

Wychowawcy klas IV - VIII

 

 

XI 2021

Dzień Pluszowego Misia

Jolanta Kurak , nauczyciele I-III S.P.

Nauczyciel bibliotekarz , nauczyciele klas I - III

 

XI 2021

„Czytam sobie – czytam tobie” (inauguracja akcji czytelniczej dla klas I – III)

Jolanta Kurak

Nauczyciele klas I - III

GRUDZIEŃ

 

XII 2021

 

Próbne egzaminy – klasa VIII

 

Dyrektor, przewodniczący zespołów

 

Joanna Bagińska – wychowawca klasy VIII

 

6 XII 2021

Mikołajki w szkole

 

Opiekunowie SU

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas,              rodzice

 

XII 2021

Moje najpiękniejsze święta – Konkurs Literacki

Wioletta Kraczkowska

Nauczyciele języka polskiego

 

 

Do 22 XII 2021

 

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania

 

 

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Wychowawcy klas,

nauczyciele przedmiotowi

 

 XII 2021

Konkurs na kartkę, ozdobę świąteczną, wieniec adwentowy

Ewa Nowak , Iwona Dobosz-Czyszczoń

Wychowawcy klas

 

 

21 XII 2021

 

Wigilie w klasach

Wicedyrektor szkoły

 

Wychowawcy klas

 

          21 XII 2021

                                         Jasełka

               Ks. Tadeusz Pita

Klasy IV - VIII

 

 

XII 2021

 

Kiermasz Bożonarodzeniowy

 

 

 

 

Grono pedagogiczne SP

w Niemczy

 

 

23 XII 2021 –31 I 2021r.   Przerwa świąteczna

 

STYCZEŃ

 

19 I 2022

Wystawienie ocen semestralnych

Dyrektor szkoły

Nauczyciele przedmiotowi

 

24 I 2022

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Nauczyciele

 

27 I 2022

Zebrania z rodzicami - podsumowanie I semestru

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Wychowawcy klas

 

 

I 2022

 

Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

           Alicja Wszołek,

           Joanna Romantowska

 

 

Szkolny Klub Wolontariatu

 

 

FERIE ZIMOWE 31 I 2022 – 13 II 2022

 

Od 1 II 2022 – II semestr roku szkolnego 2021 – 2022

LUTY

 

  II 2022

Zabawa Karnawałowa

Michał Paczkowski, Joanna Bagińska, Irena Przybyłko

Samorząd Uczniowski

wychowawcy klas IV – VIII

 

 

II 2022

Dzień Bezpiecznego Internetu

Jan Prokop

Nauczyciele informatyki

MARZEC

 

08 III 2022

Dzień Kobiet w klasach

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

 

III 2022

Wielkanocny kiermasz świąteczny

Grono pedagogiczne

 

 

25 III 2021

 

DZIEŃ OTWARTY

Dyrektor i wicedyrektor

Nauczyciele

 

III 2022

Kartka świąteczna – konkurs plastyczny

Ewa Nowak

 

 

III 2022

„Poranki z bajeczką” – bajki terapeutyczne

Jolanta Kurak

Nauczyciele klasy I

 

21 III 2022

Dzień Wiosny

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

 

KWIECIEŃ

 

Przerwa świąteczna 14 IV 2022 – 19 IV 2022

 

             IV 2022

             

Rada pedagogiczna  szkoleniowa –egzaminy zewnętrzne klas VIII

Dyrektor i wicedyrektor

 

Nauczyciele

 

              IV 2022

Badanie kompetencji klasy VII

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Przewodniczący Zespołów

22 IV 2022

 

Dzień Ziemi

M. Kuźniar, G Gąsiorowska

Wychowawcy klas , nauczyciele przedmiotowi

 

MAJ

 

V 2022

 

Zebrania z rodzicami  –  poinformowanie o ocenach niedostatecznych

 i nagannych z zachowania

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

Wychowawcy klas , nauczyciele przedmiotowi

 

24 – 26 V 2022

Egzamin zewnętrzny klas VIII szkoły podstawowej

Dyrektor i wicedyrektor szkoły

 

Zespoły nadzorujące

 

 

V 2022

Pasowanie na czytelnika

Jolanta Kurak

Małgorzata Kuźniar, Joanna Romantowska,

klasa I ab

V 2022

Diagnoza na wyjście

Dyrektor, wicedyrektor

Nauczyciele przedmiotowi

 

V / VI 2022

Dzień Języków Obcych

(prezentacja państw)

Iwona Dobosz – Czyszczoń

Ewa Jankiewicz – Basiów

Michał Paczkowski

Wychowawcy klas i klasy IV – VIII

 

CZERWIEC

 

1  VI 2022

Dzień Dziecka / Dzień Sportu

 

Dyrektor, wicedyrektor szkoły

nauczyciele wychowania fizycznego

Wychowawcy klas

Rada Rodziców

 

5 VI 2022

Dzień Ochrony Środowiska

Małgorzata Kuźniar

Grażyna Gąsiorowska

Koło Biologiczne

Koło Chemiczne

 

VI 2022

„Jak nie czytam, jak czytam” – akcja ogólnopolska

Jolanta Kurak

Wychowawcy klas

 

    VI 2022

Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Michał Paczkowski

Samorząd Uczniowski

 

VI  2022

Bal Absolwentów

Dyrektor, wicedyrektor szkoły

Ewa Jankiewicz – Basiów, Iwona Dobosz – Czyszczoń, Małgorzata Kuźniar

 

15 VI 2022

Wystawienie ocen rocznych

Dyrektor, wicedyrektor szkoły

Nauczyciele przedmiotowi

 

 20 VI 2022

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

Dyrektor, wicedyrektor szkoły ,

Nauczyciele

 

23 VI 2022

 

Pożegnanie Absolwentów Szkoły Podstawowej

 

Adam Woźniak, Grażyna Gąsiorowska

Klasy VII A i VII B

 

24 VI 2022

Zakończenie roku szkolnego

Dyrektor

Wychowawcy klas

VI 2022

Rada pedagogiczna analityczna

Dyrektor, wicedyrektor szkoły

Nauczyciele

 

           

 Zebrania z rodzicami obligatoryjnie raz na dwa miesiące, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wychowawców klas.

 

 

Opracował zespół:

Wioletta Kraczkowska

Alicja Łysiak

Małgorzata Kuźniar

 

Przyjęto do realizacji przez RP 15.09.2021 r.