Wykaz podręczników na rok szkolny 2017 2018

 DROGI RODZICU!!! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!!!

Podręczniki są darmowe, z wyjątkiem podręczników do religii, które zakupują rodzice.

 

 Wykaz podręczników do religii 2020/2021- TE PODRĘCZNIKI KUPUJĄ RODZICE

 

Kl. I - Żyjemy w Bożym świecie ,  red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Jedność, Kielce.

 

Kl. II - Idziemy do Jezusa, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, Jedność, Kielce.

 

Kl. III - Jezus jest z nami, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, Jedność, Kielce

 

Kl. IV - Miejsca pełne BOGActw, autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce. (podręcznik i ćwiczenia)

 

Kl. V -Spotkania uBOGAcające, autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce. (podręcznik i ćwiczenia)

 

Kl. VI -Tajemnice BOGAtego życia, ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce. (podręcznik i ćwiczenia)

 

Kl. VII - Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce.

 

Kl.VIII -  Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, autorzy: ks. K. Mielnicki, E.Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce.

 

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020 / 2021

 

I SP

 

New Englisch Adventure klasa 1 podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 Nowi Tropiciele wsip

II SP
„Nowi Tropiciele kl. 2" -podręcznik i ćwiczenia -wyd. WSiP
Explore Treetops II -aut. Sarah M. Howel, Lisa Kester-Dodgson Oxford + ćw. II SP

 

III SP
"Nowi Tropiciele kl.3" - podręcznik i ćwiczenia- wyd.WSiP
Explore Treetops III - aut. Sarah M.Howel, Lisa Kester-Dodgson Oxford + ćw.

 

IV SP
Język polski 4
„Słowa z uśmiechem”. Literatura i kultura (podręcznik), aut. E. Horwath, A. Żegleń
„Słowa z uśmiechem”. Nauka o języku i ortografia (podręcznik), aut. E. Horwath, A. Żegleń Wydawnictwo WSiP

 

Matematyka 4:

„Matematyka” – B. Dubiecka-Kruch, P. Piskorski, A. Gleirscher i in. (dop. 27.05.2017 nr ew. 832/1/2017)
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń cz. I i II
Wydawnictwo WSiP

 

Historia 4

Historia kl.IV
Wydawnictwo GWO autor Tomasz Małkowski Nr w wykazie MEN: 829/1/2017

 

Przyroda 4
Przyroda 4 – E.Gromek, E.Kłos, W.Kofta i inni, 893/2017

 

Zajęcia techniczne 4
Technika na co  dzień kl.4-6- E.Bubak, E.Królicka,M.Duda, 850/2/2017.

 

Plastyka 4

Plastyka – podręcznik- aut. S. K. Stopczyk (dop.23.05.2017 nr ew. 779/1/2017) Wydawnictwo WSiP

 

Muzyka 4

„Klucz do muzyki” – podręcznik – aut. U. Smaczyńska, K. Jakubczak-Drążek, A. Sołtysik Wydawnictwo WSiP

 

Język angielski
„Brainy”, Katherine Stannett, Nick Beare, wyg. Macmillan + ćwieczenia

 

Informatyka 4
Informatyka. Podręcznik szkoła podstawowa 4, aut. W. Jachemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas i in. (dop.13.05.2017 nr ew. 807/1/2017)
Wydawnictwo WSiP

 

 

V SP
Język polski 5
„Słowa z uśmiechem”. Literatura i kultura (podręcznik),
„Słowa z uśmiechem”. Nauka o języku i ortografia (podręcznik) wyd. WSiP

Matematyka 5
„Matematyka" B. Dubiecka-Kruch, P. Piskorski zeszyty ćwiczeń cz. I i II
Wydawnictwo WSiP

 

Historia 5
„Wczoraj i dziś” – podręcznik - G. Wojciechowski Wydawnictwo Nowa Era

 

Biologia 5
Biologia 5- wyd. WSiP + ćw.(E.Jastrzębska, E.Kłos)

 

Zajęcia techniczne 5
„Jak to działa?” – podręcznik – L. Łabecki, M. Łabecka (dop.14.03.2018) Wydawnictwo Nowa Era

 

Plastyka 5
Plastyka – podręcznik- aut. S. K. Stopczyk Wydawnictwo WSiP

 

Muzyka 5
„Klucz do muzyki” – podręcznik – aut. U. Smaczyńska, K. Jakubczak-Drążek, A. Sołtysik Wydawnictwo WSiP

 

Język angielski
Steps Plus kl. 5” – podręcznik i ćwiczenia – Wydawnictwo Oxford

 

Geografia 5
Geografia 5 Planeta Nowa -wyd. Nowa Era + ćwiczenia

 

Informatyka 5
Informatyka . Podręcznik . Szkoła Podstawowa 5 aut. W. Jachemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas i in. (dop.28.03.2018)
Wydawnictwo WSiP

 

VI SP

Język polski 6
Kształcenie kulturowo – literackie "Słowa z uśmiechem"(wyd.WSiP)
Kształcenie językowe - Słowa z uśmiechem".Nauka o języku i ortografia(wyd.WSiP)

 

Matematyka 6
"Matematyka 6" B.Dubiecka-Kruch, P.Piskorski + ćw.I i II Wyd.WSiP

 

Historia 6
"Wczoraj i dziś"- podręcznik- G.Wojciechowski Wyd.Nowa Era

 

Biologia 6
E. Jastrzębska, E. Kłos Biologia. Podręcznik kl. VI (WSiP) Zeszyt ćwiczeń
E. Jastrzębska, E. Kłos Biologia. Zeszyt ćwiczeń kl. VI (WSiP)

 

Geografia 6
Geografia 6.Planeta Nowa, Wyd.Nowa Era + ćwiczenia

 

Język angielski
"Steps Plus kl.6 - podręcznik i ćwiczenia Wydawnictwo Oxford University Press

 

Plastyka 6
Plastyka - podręcznik - S.K.Stopczyk, Wyd.WSiP

 

Muzyka 6
"Klucz do muzyki"- podręcznik- U.Smaczyńska, K.Jakubczak-Drążek, Wyd.WSiP

 

Zajęcia techniczne 6
Jak to działa?.Podręcznik do techniki kl.6. L.Łabecki, M.Łabecka, Wyd.Nowa Era

Informatyka 6
Informatyka.Podręcznik kl.6. W.Jachemczyk, I.Krajewska-Kranas, Wyd.WSiP

 

VII SP

Język polski 7
„Świat w słowach i obrazach 7” - podręcznik do kształcenia literackiego- aut. W. Bobiński „Gramatyka i stylistyka 7” – podręcznik do kształcenia językowego – aut. Z. Czarniecka-Rodzik „Gramatyka i stylistyka 7” – zeszyt ćwiczeń- aut. Z. Czarniecka-Rodzik
Wydawnictwo WSiP

 

Matematyka 7
„Matematyka 7” – podręcznik i ćwiczenia– aut. A. Makowski, T. Masłowski, A. Toruńska Wydawnictwo WSiP

 

Historia 7
„Historia-7” – podręcznik – I.Kąkolewski, K.Kowalewski,A.Plumińska- Mieloch, 882/4/2017.

 

Biologia 7
Biologia 7” – podręcznik- aut. E. Jastrzębska, E. Kłos + zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo WSiP

 

Geografia 7
„Planeta nowa 7” – podręcznik i ćwiczenia – aut.A.Głowacz, 890/3/2017.

 

Chemia 7
„Ciekawa chemia 7” – podręcznik– aut. H. Gulińska, J. Smolińska (dop. 27.05.2017 nr 820/1/2017)
Wydawnictwo WSiP

 

Fizyka 7
„Swiat fizyki 7” – podręcznik– aut. B.Sagnowska, 821/1/2017

 

Język niemiecki 7
Aktion Deutsch- P.Gębal, 799/1/2017.

 

Język angielski 7
„Brainy”, Katherine Stannett, Catherine McBeth, wyd. MacMillan + ćwiczenia

 

Plastyka 7
Plastyka – aut. S. Stopcztk, K. Stopczyk Wydawnictwo WSiP

 

Muzyka 7
Klucz do muzyki – aut. K. Jakóbczak – Drążek i in. Wydawnictwo WSiP

 

Informatyka7
Informatyka. Podręcznik szkoła podstawowa 7, aut. W. Jachemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas i in. (dop. 9.06.2017 nr 807/4/2017
Wydawnictwo WSiP

 

VIII SP

Język polski
„Świat w słowach i obrazach 8” - podręcznik do kształcenia literackiego- aut. W. Bobiński „Gramatyka i stylistyka 8” – podręcznik do kształcenia językowego – aut. Z. Czarniecka-Rodzik „Gramatyka i stylistyka 8” – zeszyt ćwiczeń- aut. Z. Czarniecka-Rodzik
Wydawnictwo WSiP

 

Matematyka
„Matematyka 8” – podręcznik + ćwiczenia – Wydawnictwo WSiP

Fizyka
„Spotkania z fizyką 8"– aut. G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska Wydawnictwo Nowa Era

 

Historia
Historia 8” – podręcznik – aut. J. Ustrzycki Wydawnictwo Operon

 

Biologia
„Biologia 8"- podręcznik -wyd. WSiP + zeszyt ćwiczeń (E. Jastrzębska, E. Kłos)

 

Geografia
„Planeta nowa 8” – podręcznik aut. R. Malarz, Wydawnictwo Nowa Era

 

Chemia
„Ciekawa chemia 8” – podręcznik – aut. H. Gulińska, J. Smolińska Wydawnictwo WSiP

 

Język niemiecki
„Magnet smart 2” - podręcznik +  - aut. Giorgio Motta (dla szkoły podstawowej)
Wydawnictwo LektorKlett

 

Język angielski
English Plus Options” – podręcznik + ćwiczenia –Wydawnictwo Oxford Wydawnictwo WSiP

 

Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie- podręcznik- wyd. WSiP

I

nformatyka
Informatyka. Podręcznik szkoła podstawowa 8- aut. W. Jachemczyk - wyd. WSiP

 

EDB
Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej" - aut. J. Słoma -wyd. Nowa Era