Szczepienie - potrzeby transportowe

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Niemczy informuje, że prowadzi telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych na szczepienie przeciwko wirusowiSARS-CoV-2

pod numerem telefonu stacjonarnego 74 83 76 179 w godz. 7:30  - 15:30

i telefonu komórkowego 517 866 679 lub 609 503 840 w godz. 15:00- 18:00

 Podane numery telefonów są aktywne od poniedziałku do piątku.

Transport na terenie gminy Niemcza prowadzony jest zgodnie                                  z wytycznymi GIS
i zasadą bezpiecznego transportu do punktów szczepień przeciw COVID-19 w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce tj.:

·         Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojeździe (rekomendowane maseczki).

·         Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.

·         Pasażer ma obowiązek stosowania się do poleceń osoby kierującej pojazdem/obsługi pojazdu.