REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Regulamin sprawowania opieki nad dziećmi w czasie dowozu do szkół i przedszkola oraz ich dowozu na terenie Gminy Niemcza:

regulamin dowozu uczniów do placówek oświaitowych