Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Niemczy

Plan pracy Szkoły Podstawowej  w Niemczy w roku szkolnym