Szkoła Podstawowa

  

 

 Szkoła Podstawowa im Bolesława Chrobrego w Niemczy.

Rok powstania szkoły podstawowej - 29 listopada 1945r Pierwszy kierownik placówki - Tadeusz Kalarus Od 15 października 1977r szkoła podstawowa nosi imię Bolesława Chrobrego W 1973r przekształcono szkołę podstawową w Zbiorczą Szkołę Gminną (wtedy to zaczęło uczęszczać do niej także 87 uczniów z Gilowa i Goli Dzierżoniowskiej) Od 1999r pełna nazwa szkoły brzmi Zespół Szkół - Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im Bolesława Chrobrego. Od 2017 r. po reformie oświaty jest to Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Niemczy. W czerwcu 2019 r. szkołę opuścili ostatni gimnazjaliści.

Samorząd Uczniowski

Opiekun Samorządu - Michał Paczkowski - nauczyciel j. angielskiego Joanna Bagińska - nauczyciel wychowania fizycznego

Przewodnicząca -  Alicja Kwaśniak 

Zastępca - Marta Perkowska

Członkowie SU -Aleksander Sośniak, Julia Kuriata, Aleksandra Kuriata, Jakub Makowski, Bartek Ostrowski, Michał Jarguz

Członkami SU są także uczniowie z Trójek Klasowych

 

Poczet Sztandarowy: Jakub Makowski, Julia Kuriata, Aleksandra Kuriata, Rozalia Kwiecińska, Oliwia Dyrda

 

Działalność SU:

 

 • uczestnictwo w uroczystościach szkolnych oraz w obchodach świąt państwowych,

 • organizowanie zbiórek: „Góra Grosza”,

 • organizowanie konkursu: "Świąteczny wystrój klasy” z okazji świąt Bożego Narodzenia

 • pomoc w organizacji Mikołajek,

 • organizowanie dni: "Dzień chłopca", "Dzień Życzliwości", „Dzień na czerwono” „Dzień Sukienki i Spódnicy”

 • organizacja Minifinału WOŚP dla społeczności uczniowskiej,

 • organizowanie zabawy karnawałowej dla uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej,

 • prowadzenie poczty walentynkowej z okazji Walentynek,

 • dbanie o wystrój szkolnej gazetki ściennej.

 


Nauczanie zintegrowane


Przedstawiając Szkołę Podstawową w Niemczy nie sposób zapomnieć o klasach I - III, czyli tzw. nauczaniu zintegrowanym. Integracja w edukacji wczesnoszkolnej to propozycja pracy pedagogicznej zorientowana na dziecko jako podmiot i indywidualność. W związku z tym preferowana jest tu zasada: nie wszyscy, nie to samo, nie tak samo.
Zintegrowany charakter zajęc polega na:

 • rezygnacji z podziału na przedmioty nauczania na rzecz  aktywności ucznia i nauczyciela
 • planowania przez nauczyciela zajęć scalających treści z różnych kierunków kształcenia
 • dostosowania czasu zajęć i przerw do aktywności ucznia
 • dostosowaniu zadań do możliwości rozwojowych dziecka
 • organizowaniu sytuacji dydaktycznych aktywizujących dziecko do twórczego działania, eksperymentowania, odkrywania i przeżywania. 

Ocenianie w klasach I - III ma formę oceny opisowej, dzięki której można bardziej efektywnie i precyzyjnie ocenić wiadomości i umiejetności ucznia, nie powodując zbędnego napięcia emocjonalnego, co nie jest bez znaczenia dla psychiki dziecka. Taki sposób oceniania dostarcza wskazówek nauczycielowi i rodzicom na temat tego, jak dziecko się rozwija i jak mu pomóc. Ocena opisowa jest bardziej obiektywna od stosowanej do niedawna oceny cyfrowej, ponieważ pozwala nauczycielom spojrzeć indywidualnie na każdego ucznia i docenić jego wysiłek, pomysłowość i zaangażowanie. Formułując ocenę staramy się wskazać sukcesy dziecka, a nie jego porażki. Unikamy też niezdrowej rywalizacji. Na codzień dzieci otrzymują oceny wyrażone słowami:

 • wspaniale (za bardzo dobrze opanowane wiadomości)
 • ładnie (za dobrze opanowane wiadomości)
 • nieźle ( za błędy, luki w wiadomościach)
 • pracuj więcej (za nieopanowane wiadomości). 

W edukacji wczesnoszkolnej  są 4 klasy: 

kl. I a 14 uczniów - wych. Małgorzata Kuźniar

kl.  I b 14 uczniów - wych. Joanna Romantowska

   kl. II - 24 uczniów -  wych. Joanna Konopka (zastępstwo Józefa Kwiatkowska)

   kl. III- 26  uczniów -wych. Alicja Łysiak

  

  

   kl. IV -24 uczniów - wych. Michał Paczkowski

   kl. V  -16  uczniów - wych. Jan Prokop 

   kl. VI   - 8  uczniów - wych. Irena Przybyłko

kl. VII a - 24 uczniów - wych. Adam Woźniak

   kl. VII b  - 25 uczniów wych. Grażyna Gąsiorowska

  kl. VIII a -  19 uczniów wych.Ewa Jankiewicz- Basiów

kl. VIII b- 16  uczniów wych.  Iwona Dobosz-Czyszczoń